Vlhké zdi

U každého domu, který dosáhl určitého stáří, se časem stále více projevuje zvýšená vlhkost zdí. U některých staveb jsou tyto projevy viditelnější, u některých skrytější. Vysokou vlhkost ve zdech je vždy třeba zásadně řešit, protože jinak vede ke značným problémům v následujících oblastech.

Následky vysoké vlhkosti ve zdivu

Zdraví


V místnostech se zhoršuje obytné klima, což má negativní vliv na zdraví uživatelů.

Při neustálém vypařování vlhkosti ze zdiva se v místnostech nadmíru zvyšuje relativní vlhkost vzduchu.

Nezdravé prostředí vede k častějšímu onemocnění dýchacích cest, zejména u seniorů a malých dětí. Začínají se také tvořit plísně související s alergiemi a poruchami imunity.

Z hygienického hlediska může dlouhodobě zvýšená vlhkost vzduchu způsobovat zdravotní problémy již od hodnoty 55%.

Poškození zdí


Zhoršování stavu stavebních konstrukcí vinou postupného zasolování zdiva.

Vzlínající kapilární vlhkost ve zdivu obsahuje různé soli. Při vypařování vody soli krystalizují, zvětšují objem o 7% a výsledkem je degradující a odlupující se omítka. Podobně je postižen i materiál ve spárách.

Tento proces pokračuje totálním zničením omítek a možným narušením statiky nosných zdí. Pokud se neodstraní hlavní příčina a zdivo se jen opakovaně nově omítá, dochází pouze k nárůstu dlouhodobě neúčelně vynakládaných finančních prostředků.

Finanční dopady


pictogram

Náklady na vytápění

Se stoupající vlhkostí zdivo ztrácí tepelně izolační vlastnosti a náklady na vytápění tak bývají až o 20% vyšší než náklady na vytápění suchých místností.

Klesající hodnota domu

Vlhké zdivo - ať už ve sklepě nebo v obytných prostorech - je příčinou poklesu hodnoty domu až o 15%.