Souhlas se zpracováním údajů

Souhlas se zpracováním údajů dle zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění

Na základě skutečnosti, že společnost ATG Czech Republic s.r.o. s.r.o., IČ 24808890, sídlem Na Ořechovce 201/20, 162 00 Praha 6, zapsaná v OR u Městského soudu v Praze pod sp.zn. C 176220 (dále jen „ATG“), je povinna veškeré spravované osobní údaje chránit a zabezpečovat plně v souladu se zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění, uděluji tímto ATG, jakožto správci údajů, svůj souhlas se zpracováním svých osobních údajů, a to: jméno a příjmení, datum narození, bydliště či jiná mnou sdělená kontaktní adresa, jež slouží k mé identifikaci, a to za účelem jejich zpracování v rozsahu dle § 4 písm. e) zák. č. 101/2000 Sb., a dále za marketingovými a kontrolními účely, tj. zejména za účelem nabízení obchodu a služeb, informování a poskytování obchodních sdělení, kontroly kvality poradenského procesu zajišťovaného spolupracovníky ATG, vyřizování reklamací apod.

Výše uvedený souhlas uděluji zároveň i dalším subjektům, jejichž služby a produkty ATG poskytuje, přičemž souhlasím s předáním svých výše uvedených údajů těmto osobám.

Poskytování obchodních sdělení

Dle zák. č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti), souhlasím a uděluji společnosti ATG Czech Republic s.r.o., IČ 24808890, sídlem Na Ořechovce 201/20, 162 00 Praha 6, zapsaná v OR u Městského soudu v Praze pod sp.zn. C 176220, souhlas s využitím svého elektronického kontaktu za účelem poskytování obchodních sdělení a informací.