Sanační metoda

Klasický způsob, jako je například podřezání a vložení nerezového nebo pásu z izolační fólie, je problematicky proveditelné ve sklepech a u nepravidelných spár. Navíc může tento způsob negativně narušit statiku domu.

Tato ATG - metoda vyřeší tento problém bez ohrožení statiky a je použitelná u každého druhu vyzdívky.

Příčiny vlhnutí zdiva


Verdunstung Skizze
 • Kyselý déšť, který obsahuje škodlivé látky, vnikne do oblasti původní stavební jámy.
 • Při vsáknutí vylučuje další zemní soli a shromažďuje je na dně stavební jámy.
 • Solný roztok pozvolna rozleptává původní horizontální izolace zhotovené na bázi živice či dehtu (dehtové lepenky) a ty tak po 40 a více letech postupně ztrácí funkčnost.
 • Ze dna stavební jámy postupuje vlhkost kapilárním systémem ve zdivu.
 • Kapilární vlhkost může vystoupit až do výše 2-3 m zdiva.
 • Při vypařování vody soli krystalizují a zvětšují svůj objem až o 7%.

Sanační metoda

Zásadní pomocí provedení dodatečné horizontální izolační vrstvy. Tato vrstva trvale zabrání prostupu kapilární vlhkosti.


 • Nízkotlaká injektáž se zárukou rovnoměrného a šetrného prosycení zdiva emulzí.
 • Injektážní silikonová emulze Drysilex® s výjimečnou schopností penetrace, bez rozpouštěděl, nejvyšší jakost
 • Rychlé a efektivní provedení sanace bez velkého hluku a nepořádku.
 • Nejméně dvouřadé provedení s vyloučením neprosycených míst.
 • Provádění injektáže českými, v Německu vyškolenými vlastními zaměstnanci.
 • Pracovní postup vycházející ze zkušeností se sanací více než 25.000 objektů.
 • Desetiletá záruka.
 • Pevná cena za kompletní řešení bez skrytých vícenákladů a víceprací, tržní cena zaručující nejvyšší kvalitu materiálu a provedení, dlouhou životnost a funkčnost.
 • Záruka dodržení smluveného termínu injektáže.

© ATG Czech Republic s.r.o. - IČ: 24808890 - 162 00 Praha 6 - Střešovice - Na Ořechovce 201/20